Tanítsd a mozgás örömét!

Következő ComplexPilates tanfolyamunk 2024.04.13-án indul!
Jelentkezem!

Képzésünkről

A képzésünk hivatalos megnevezése ComplexPilates oktatói képzés, mely egy nyilvántartási számmal ellátott (B/2021/001753) bejelentési eljárás alapján készült képzési program. Célunk az volt, hogy egy olyan komplex Pilates tréneri szaktudást és képesítést adjunk a nálunk végző diákoknak, amely a jövőjüknek biztos szakmai alapot nyújt és ezáltal képesek lesznek az ezen területen felmerülő feladataikat maradéktalanul ellátni.

CSOPORTINDULÁS ÉS BEMENETI KÖVETELMÉNYEK

A képzés előzetes jelentkezés alapján minimum 10 és maximum 24 fő részvételével indul. A képzésben 18. életévüket betöltött, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt. Egészségügyi alkalmasság szükséges. Továbbá kifejezetten ajánlott a képzés azoknak a személyeknek, akik sportágazati területen már megszerzett állami képesítéssel rendelkeznek. A képzésbe való belépéskor lehetőséget biztosítunk az elméleti oktatásban egyéni órszám kialakítására azoknak, akik előzetes végzettségük okán (pl. sportokatói, instuktori,edzői, illetve egészségügyi végzettség) már rendelkeznek az egyes tanegységek tudásanyagával.

A COMPLEXPILATES KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A tantervünket úgy állítottuk össze, hogy az a nálunk hallgató diákoknak átfogó tudást nyújtson a továbbiakban, így igyekeztünk minden olyan plusz tudásanyagot beépíteni, amelyekkel eddigi képzési tapasztalataink során nem találkoztunk. Ezáltal született meg ez az elsősorban gyakorlat orientált tanterv. A képzés 14 héten át tart hétvégenként 9-16 óráig összesen 240 óra, melynek 65%-a gyakorlat (84 óra elmélet, 156 óra gyakorlat).

A képzési program tanegységei, és a hozzárendelt óraszámok:

 1. A ComplexPilates oktatásához szükséges anatómiai-élettan-kórélettani ismeretek:
  32 óra (elmélet)
 2. A ComplexPilates oktatásához szükséges egészségtani,sportegészségtani ismeretek:
  24 óra (22 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)
 3. A ComplexPilates oktatásához szükséges kommunikációs, pszichológiai és pedagógiai alapismeretek:
  20 óra (10 óra elmélet, 10 óra gyakorlat)
 4. ComplexPilates elméleti alapismeretek:
  12 óra (elmélet)
 5. A ComplexPilates gyakorlata:
  8 óra (elmélet)
 6. A ComplexPilates végzése eszközök nélkül és eszközökkel:
  144 óra (gyakorlat)
VIZSGÁK

Vizsgát az tehet, akinek a hiányzása nem haladja meg a képzés teljes óraszámának 20%-át, illetve az egyes modulok óraszámának 20%-át. Indokolt esetekben azonban lehetőséget biztosítunk pótlásra.

Az 1.-2.-3. tanegységből szakaszzáró felmérésre kerül sor, mely a képzés tematikájában előre meghatározott időpontban történik és csak sikeres vizsga esetén bocsátható tovább a hallgató a további modulok elvégzésére. A vizsga írásbeli feladat, melyre 60 perc áll majd rendelkezésre.

A vizsga értékelése:
0-60%= Nem felelt meg
61-100%ig = Megfelelt
A felmérés sikertelensége esetén javító-, illetve távolmaradás esetén pótló vizsgát lehet tenni.

A képzést záró vizsga egy komplex szóbeli és gyakorlati feladat, amely a ComplexPilates gyakorlati feladataira koncentrál, s melyre 30 perc áll majd rendelkezésre. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgafeladatok végrehajtása legalább az elégséges (2) szintet eléri. Pótló és javító vizsgára ebben az esetben is van lehetőség.

A KÉPZÉS DÍJA

399 000 ft + Áfa (bruttó 506 730 ft)

Részletfizetési lehetőség, illetve számla kiállítása előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A képzés díját bankszámlaszámra utalva, vagy készpénzben személyesen lehet kiegyenlíteni.

OKTATÁSI FORMA

Alapvetően jelenléti oktatás zajlik, de a változékony járványügyi helyzet miatt szükség esetén online formában is képesek vagyunk a képzés lebonyolítására. Az elméleti tananyagok írott elektronikus formában kerülnek a diákokhoz, azonban kérés esetén lehetőséget biztosítunk a papír alapú tananyag kiadására is. Továbbá a gyakorlati modul video formátumban kerül megosztásra a hallgatóink között.

GYAKORLAT SZERZÉS

A képzés elvégzése után lehetőség van Pilates Egyesületünkhöz való csatlakozásra, ami kiváló gyakorlati lehetőséget nyújt a frissen végzettek számára.